Aanmelden behandeling

vz_bh

Bij Voorzet Behandeling kunt u zich aanmelden voor diagnostiek en/of behandeling van psychische klachten bij een vermoeden van een autisme spectrum stoornis. Als u al ergens in behandeling bent, overleg dan eerst met uw behandelaar of een aanmelding bij Voorzet Behandeling passend en wenselijk is.

Momenteel hebben wij een aanmeldingsstop voor diagnostiek

1. U vult het aanmeldingsformulier hieronder volledig in, vergeet in elk geval niet uw geboortedatum, uw BSN en uw contactgegevens. Uiteraard kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen als u eerst meer informatie wilt.

2. U ontvangt een e-mail met bevestiging dat de aanmelding is ontvangen en een opsomming van de aan te leveren documenten: behalve een verwijsbrief ook het verslag van het diagnostisch onderzoek en twee administratieve documenten.  (Hier kunt u downloadenvereisten verwijsbrieftoestemming uitwisselen medische informatie en akkoord betalingsvoorwaarden). Binnen 14 dagen na aanmelding volgt een terugkoppeling of het dossier compleet is en of  uw zorgkostenverzekering de kosten van behandeling 100% zal vergoeden.

3. Na ontvangst van alle juiste documenten wordt uw dossier door het behandelteam gescreend. Er wordt gekeken of er sprake is van een contra-indicatie, bijvoorbeeld op het gebied van crisisgevoeligheid, IQ, medicatie, second opinion of multi-problematiek. U ontvangt van het behandelteam een melding of het aanbod van Voorzet Behandeling aansluit bij uw hulpvraag. Ook kan dan een inschatting van de resterende wachttijd worden gemaakt.

4. Als u aan de beurt bent, wordt er door uw behandelaar contact opgenomen voor het plannen van een afspraak voor de intake. Na het intakegesprek wordt definitief bepaald op u bij Voorzet Behandeling op de juiste plek bent. Dit gebeurt altijd in overleg. Pas op het moment van het intakegesprek wordt een DBC (diagnose behandel combinatie) geopend die aan het eind van de behandeling zal resulteren in de declaratie.

5. Na afsluiting van de DBC volgt de declaratie. Deze kunt u bij uw ziektekostenverzekeraar aanbieden ter betaling. In sommige gevallen kan Voorzet Behandeling de declaratie rechtstreeks indienen bij uw ziektekostenverzekeraar. In overleg met de behandelaar kan een nieuwe DBC worden gestart.

Dit document geeft een indruk van de kosten van behandeling.

Als u vragen heeft over de aanmeldingsprocedure dan kunt u een mail sturen naar . U kunt ook bellen (023-7510712), onze aanmeldingsfunctionaris is bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag en denkt graag met u mee bij procedurele vragen. Voor inhoudelijke vragen wordt u doorverwezen naar een van onze behandelaren.