Voorzet Behandeling

Voorzet Behandeling biedt modulaire (kortdurende) behandelingen en diagnostiek aan mensen met een autismespectrumstoornis vanaf 18 jaar met normale of hoge begaafdheid.

De afspraken met Voorzet Behandeling vinden plaats op onze locaties Amsterdam en Haarlem. Intakes en diagnostiek vinden plaats in Amsterdam. Behandelingen worden zowel in groepsverband als op individuele basis aangeboden.

Voorzet Behandeling is een specialistische GGZ-instelling, om in aanmerking te komen voor de specialistische behandeling van Voorzet, is een verwijzing nodig van uw huisarts of een behandelaar van een andere GGZ-instelling.

Klik hier om het kwaliteitsstatuut van Voorzet Behandeling in te zien (pdf)

Ons Aanbod

Bij Voorzet Behandeling maken we gebruik van verschillende vormen (waaronder diagnostiek, psycho-educatie en mindfulness) om u zo goed mogelijk te helpen.

Aanmeldprocedure

Bij Voorzet Behandeling kunt u zich aanmelden voor diagnostiek en/of behandeling van psychische klachten bij een vermoeden van een autisme spectrum stoornis.
Als u al ergens in behandeling bent, overleg dan eerst met uw behandelaar of een aanmelding bij Voorzet Behandeling passend en wenselijk is.

Let op!

Op dit moment heeft Voorzet Behandeling helaas een aanmeldingsstop voor diagnostiek en behandeling.
Houdt onze website in de gaten voor updates.

Hieronder volgt een eenvoudig puntsgewijs overzicht van de aanmeldprocedure bij Voorzet Behandeling.

1. U vult het aanmeldingsformulier hieronder volledig in, vergeet in elk geval niet uw geboortedatum, uw BSN en uw contactgegevens. Uiteraard kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen als u eerst meer informatie wilt.

2. U ontvangt een e-mail met bevestiging dat de aanmelding is ontvangen en een opsomming van de aan te leveren documenten: behalve een verwijsbrief ook het verslag van het diagnostisch onderzoek en twee administratieve documenten. (zie onder deze tekst in het kopje downloads)
Binnen 14 dagen na aanmelding volgt een terugkoppeling of het dossier compleet is en of  uw zorgkostenverzekering de kosten van behandeling 100% zal vergoeden.

3. Na ontvangst van alle juiste documenten wordt uw dossier door het behandelteam gescreend. Er wordt gekeken of er sprake is van een contra-indicatie, bijvoorbeeld op het gebied van crisisgevoeligheid, IQ, medicatie, second opinion of multi-problematiek.
U ontvangt van het behandelteam een melding of het aanbod van Voorzet Behandeling aansluit bij uw hulpvraag. Ook kan dan een inschatting van de resterende wachttijd worden gemaakt.

4. Als u aan de beurt bent, wordt er door uw behandelaar contact opgenomen voor het plannen van een afspraak voor de intake. Na het intakegesprek wordt definitief bepaald op u bij Voorzet Behandeling op de juiste plek bent. Dit gebeurt altijd in overleg.
Pas op het moment van het intakegesprek wordt een DBC (diagnose behandel combinatie) geopend die aan het eind van de behandeling zal resulteren in de declaratie.

5. Na afsluiting van de DBC volgt de declaratie. Deze kunt u bij uw ziektekostenverzekeraar aanbieden ter betaling. In sommige gevallen kan Voorzet Behandeling de declaratie rechtstreeks indienen bij uw ziektekostenverzekeraar. In overleg met de behandelaar kan een nieuwe DBC worden gestart.

Als u vragen heeft over de aanmeldingsprocedure dan kunt u een mail sturen naar onderstaand adres. U kunt natuurlijk ook bellen naar onze aanmeldingsfunctionaris. Deze is bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag en denkt graag met u mee bij procedurele vragen. Voor inhoudelijke vragen wordt u doorverwezen naar een van onze behandelaren.

Aanmeldfunctionaris

aanmeldingen@voorzet.nl
023 – 751 05 20

Wachttijden

Na de aanmelding via de website van Voorzet ontvangt de cliënt binnen 2 weken een e-mail van Voorzet Behandeling waarin de aanmelding wordt bevestigd en de cliënt wordt geïnformeerd over de verdere procedure en dossieropbouw (verzekeringsgegevens, verwijsbrief van de huisarts, diagnostische onderzoekrapportage, administratieve documenten en eventuele andere relevante informatie).

Wij hebben wij momenteel een aanmeldingsstop voor zowel behandeling als diagnostiek.

De wachttijd tussen de aanmelding bij Voorzet Behandeling en de intake voor behandeling in de generalistische basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ bedraagt op dit moment ongeveer twaalf (12) maanden (peildatum 1 januari 2022).

Dit is meer dan de Treeknorm van maximaal 10 weken die aanbieders en verzekeraars hebben afgesproken. Wanneer u deze wachttijd te lang vindt, kunt u zich wenden tot de afdeling zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar.

In principe wordt na de intake en het teamoverleg direct gestart met de behandeling. Een wachttijd tussen de intake en de start van de behandeling is daarom alleen aan de orde wanneer de cliënt een groepsmodule gaat volgen en geen gebruik maakt van een individueel overbruggingscontact.

Financiering

De kosten voor diagnostiek en behandeling worden (deels) door de verzekeraar vergoed. Wij sluiten geen contracten met verzekeraars.

De vergoeding van de verzekeraar voor de diagnostiek en behandeling hangt af van waar u verzekerd bent en het soort verzekering dat u heeft gekozen. Wij adviseren u om voorafgaand aan uw aanmelding te informeren bij uw verzekeraar, wat en hoeveel u vergoed krijgt bij niet gecontracteerde zorg.

Hoeveel betaalt u uiteindelijk?

Vergeet niet dat u, welke polis u ook kiest, altijd het eigen risico betaalt (in 2022 is dat minimaal 385 euro per jaar).
Bij een zuivere restitutiepolis betaalt u alleen het eigen risico en betaalt de verzekeraar de rest van de kosten.

De kosten die wij in rekening brengen hangen af van de bestede tijd. Hierbij gaat het om de tijd die wij u spreken, maar ook om tijd voor bijvoorbeeld verslaglegging.

We hanteren de tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).
Na een jaar behandeling krijgt u een factuur over het afgelopen jaar. Als de behandeling daarna wordt voortgezet, dan starten de minuten weer op nul en ontvangt u aan het einde van dat jaar wederom een nieuwe factuur.

Als u elders al in behandeling bent en uw dossier daar geopend is op een autismespectrumstoornis-DBC, dan vergoedt de verzekeraar geen aanvullende behandeling of diagnostiek bij ons.

Afspraak gemist?

Wat gebeurt er als u niet op een afspraak verschijnt? Tot 24 uur van tevoren kunt u een afspraak kosteloos afzeggen of verzetten. Als dit binnen 24 uur voor de afspraak gebeurt, dan wordt de tijd gerekend.

De betaling

U ontvangt de factuur meteen nadat het dossier is gesloten of nadat u een jaar in behandeling bent geweest. U heeft 30 dagen de tijd om de factuur  te betalen. Wij adviseren om de rekening direct door te sturen naar uw verzekeraar. Meestal maken zij het geld vrij snel over. In dat geval hoeft u het bedrag niet, of slechts korte tijd voor te schieten.

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze factuur, niet de verzekeraar!

Indien u zich aanmeldt voor diagnostiek of behandeling, dient u door middel van het tekenen van de verklaring akkoord betalingsvoorwaarden akkoord te gaan met algemene voorwaarden.