Na de aanmelding via de website van Voorzet ontvangt de cliënt binnen 2 weken een e-mail van Voorzet Behandeling waarin bevestigd wordt dat de aanmelding gelukt is en om cliënt te informeren over de verdere procedure en vragen om zijn verzekeringsgegevens, een verwijsbrief van de huisarts  en relevante informatie uit eventuele eerdere behandelingen of diagnostisch onderzoek aan te leveren.

De wachttijd tussen de aanmelding bij Voorzet Behandeling en de intake voor behandeling in de generalistische basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ bedraagt op dit moment ongeveer zes (6) maanden (peildatum 1 april 2019). Voor een aanvraag diagnostiek is dat negen (9) maanden (peildatum 1 april 2019). Dit is voor Voorzet Behandeling meer dan de Treeknorm van maximaal 10 weken die aanbieders en verzekeraars hebben afgesproken. Wanneer u deze wachttijd te lang vindt, dan kunt u zich wenden tot de afdeling zorgbemiddeling van uw zorgverzekaar.

In principe wordt na de intake en het teamoverleg direct gestart met de behandeling. Een wachttijd tussen de intake en de start van de behandeling is daarom alleen aan de orde wanneer de cliënt een groepsmodule gaat volgen en geen gebruik maakt van een individueel overbruggingscontact.