“Omgaan met onrecht, boosheid en frustratie”

Voor wie is de module bedoeld?
De individuele module zelfcontrole is ontwikkeld voor mensen met een (boven)gemiddelde  intelligentie die gediagnosticeerd zijn met een autismespectrumstoornis (ASS) en daarnaast, vaak als gevolg van hun autismespectrumstoornis, moeilijkheden ervaren op het gebied van agressieregulatie en het omgaan met frustraties en boosheid, bijvoorbeeld in de thuissituatie, op het werk of in de vrije tijd.
 
Wat kunt u verwachten?
De module is gericht op het vergroten van zelfcontrole bij volwassenen met een autismespectrumstoornis. Zelfcontrole zorgt ervoor dat situaties niet escaleren en dat problemen op een goede manier opgelost kunnen worden. Met andere woorden: zelfcontrole helpt om eigen doelen te bereiken. Door het verbeteren van de eigen zelfcontrole wordt de mogelijkheid om (potentiële) conflictsituaties effectief op te lossen vergroot en ervaren mensen meer regie over het eigen leven.
 
Hoe werkt het?
In de module krijgt u oefeningen aangereikt om op een handige manier om te gaan met oplopende frustraties en boosheid. De gebruikte technieken zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en mindfulness. U leert technieken om uw boosheid beter aan te voelen en de eerste (boze) reactie uit te stellen (en meer grip op uw emotie te krijgen). Daarnaast krijgt u alternatieve manieren aangereikt om te reageren in situaties waarin de boosheid of frustratie oploopt.
 
Hoe is de module opgezet?
De module zelfcontrole bestaat uit 10 individuele, wekelijkse sessies van ongeveer 60 minuten met een behandelaar van Voorzet Behandeling. Aan het einde van de module vindt een netwerkbijeenkomst plaats waarbij (in overleg met u) belangrijke mensen uit uw omgeving worden betrokken.