Mensen met een diagnose autistismespectrumstoornis kunnen vragen hebben over hun diagnose.

Psycho-educatie is het geven van informatie aan cliënten over hoe zij kunnen omgaan met beperkingen gerelateerd aan een autismespectrumstoornis (ASS). Door middel van psycho-educatie wordt kennis over ASS en zelfinzicht bij cliënten vergroot. De cliënt krijgt de ruimte om zelf vragen te stellen en er wordt aangesloten op de wensen en behoeften van de cliënt. De bijeenkomsten wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden.