Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie.

CGT richt zich op disfunctionele gedachten en gedrag die problemen veroorzaken/ in stand houden. Het doel van de behandeling is vermindering van klachten, alsmede ook het aanleren van strategieën, om beperkingen te compenseren.