Bij Voorzet behandeling kunt u zich aanmelden voor diagnostiek en/of behandeling

Verwijzing van de huisarts

Aanmelden voor diagnostiek of behandeling kan alleen als u een verwijzing heeft van de huisarts. Op de verwijzing moet staan dat u verwezen wordt voor Specialistische GGZ of voor de Basis GGZ. Voor de verzekeraar is het belangrijk dat de volgende informatie op de verwijsbrief van de huisarts staat:

• Datum verwijzing
• Naam en functie van de huisarts
• AGB-code van de huisarts
• Stempel van de praktijk of handtekening huisarts
• Gegevens van uzelf (naam, adres, woonplaats, geboortedatum)
• (vermoeden van) aanwezigheid van een psychische stoornis
• Verwijzing voor behandeling/diagnostiek in specialistische GGZ

Controleer goed of deze gegevens erop staan. Als er gegevens ontbreken, dan kan het zijn dat de verzekeraar de kosten niet vergoedt! Maak voor uzelf een kopie van de huisartsbrief, wellicht heeft u dit nog nodig bij het terugvragen van de kosten aan de verzekeraar

Ondertekenen van de verklaring betalingsvoorwaarden.

Voor diagnostiek en behandeling betaalt u mogelijk zelf een eigen bijdrage. Door het onderstaande formulier te ondertekenen en op te sturen geeft u aan dat u zich hier bewust van bent. Bekijk het formulier verklaring akkoord betalingsvoorwaarden Ga voor meer informatie naar de pagina  financiering

 Aanmelding stap voor stap.

 1. U vult het aanmeldingsformulier hieronder in. Uiteraard kunt u als u eerst meer informatie wilt  telefonisch of per mail contact met ons opnemen.

 aanmelden

 

2. U krijgt een mail ter bevestiging van uw aanmelding en met de vraag om de verwijsbrief en de getekende verklaring akkoord betalingsvoorwaarden aan ons op te sturen.

3. Na ontvangst van de juiste documenten wordt er contact met u opgenomen om de aanmelding verder compleet te maken.

Mocht u op dit moment al ergens anders in behandeling zijn, overleg dan eerst met uw behandelaar of een aanmelding bij Voorzet Behandeling gewenst is

Heeft u vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u een mail sturen naar . U kunt onze aanmeldfunctionaris ook bellen (023-7510520). Deze is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens kantooruren en denkt graag met u mee bij eventuele procedurele vragen. Voor inhoudelijke vragen wordt u doorverwezen naar een van onze behandelaren.