Voorzet, heeft de visie dat mensen met een beperking ook recht hebben op een leven, waarin zij kunnen functioneren als een volwaardig persoon. Dit geldt voor alle levensgebieden: wonen, werken, onderwijs en vrije tijd.

Onze dienstverlening richt zich op de begeleiding, behandeling, re-integratie en jobcoaching van mensen met een autismespectrumstoornis.

Heb je belangstelling voor een baan bij Voorzet en pas je in het profiel van ambulant begeleider of van trajectbegeleider dan kun je een open sollicitatie sturen naar Voorzet t.a.v. mevrouw M. Oberendorf, personeelsfunctionaris, Mollerusweg 70, 2031 BZ  HAARLEM. E-mailen kan ook:

Openstaande vacatures :