Het kan gebeuren dat een werknemer met een autismespectrumstoornis langdurig ziek wordt op het werk en specialistische re-integratie hulp nodig heeft om weer aan het werk te kunnen gaan.

De werkgever kan er voor kiezen om te onderzoeken of zijn werknemer terug kan keren op zijn oude werkplek, dan wel herplaatsbaar is binnen het eigen bedrijf. Dit noemen ze binnen de Wet verbetering Poortwachter “spoor 1”. Hiervoor kan de specialistische expertise van Voorzet Arbeid worden ingezet.

Mogelijk is besloten dat de zieke werknemer niet in de eigen organisatie kan terugkeren en dat de werknemer beter tot zijn recht komt in een nieuwe baan buiten de eigen organisatie. Dan wordt vanuit de Wet verbetering Poortwachter “spoor 2” ingezet. Als het een werknemer met een autismespectrumstoornis betreft, kan Voorzet Arbeid vanuit haar ervaring en kennis van de doelgroep van grote meerwaarde zijn voor zowel werknemer als werkgever.

Binnen Voorzet Arbeid is een apart team geformeerd dat zich gespecialiseerd heeft in de Wet verbetering Poortwachter. U mag dus een hoge mate van expertise verwachten op het gebied van autismespectrumstoornissen en wet en regelgeving bij deze medewerkers. Het team wordt daarnaast nog ondersteund door twee arbeidsdeskundigen.