Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Sinds die datum dienen mensen met een arbeidsbeperking zich bij de gemeente te melden, met de vraag om ondersteuning bij hun re-integratie. 

Voorzet Arbeid biedt ondersteuning aan mensen met een autismespectrumstoornis die specialistische begeleiding nodig hebben bij hun re-integratie. Re-integratietrajecten worden op maat aangeboden, in opdracht van gemeentes. Onderdelen van een traject kunnen o.a. zijn: participatieonderzoek, opstellen persoonsprofiel, beroepenorientatie, werkervaring, jobhunting en plaatsing. Om de kansen op een duurzame plaatsing te vergroten kan jobcoaching worden aangevraagd vanaf het moment van in dienst treden.